Back to top

A-klinikka Oy

Vuosi 2017 oli yhtiön toiminnan ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi. A-klinikka Oy:n taloudellinen tilanne vuoden 2017 lopussa oli hyvä. Vuoden 2017 aikana yhtiön toiminta ja tuloksellisuus etenivät suunnitellusti.

Etusivu / A-klinikka Oy

A-klinikka Oy:n organisaatio ja hallinto 2017

A-klinikka Oy:n toimitusjohtajana toimi Anna-Maria Mäkelä ajalla 10.1–7.9.2017. Syyskuun 11. päivästä 2017 alkaen toimitusjohtajana on toiminut Kaarlo Simojoki.

Uusi palvelutuotannon organisaatio aloitti 1.12.2017 A-klinikkasäätiössä ja siirtyi A-klinikka Oy:hyn 1.1.2018 alkaen. Uuden organisaatiomallin myötä valitut johtajat siirtyivät yhtiön palvelukseen jo joulukuun 2017 alusta. Kaikki muut esimiehet siirtyvät yhtiön palvelukseen liikeluovutuksen yhteydessä tammikuusta 2018 alkaen. Liikkeenluovutuksessa työntekijät siirtyvät säätiöstä yhtiöön vanhoina työntekijöinä ja entisin eduin. Henkilöstön siirtymiseen liittyvät tunnistetut riskit eivät toteutuneet siirtymän kireästä aikataulusta huolimatta.

Vuoden 2017 lopussa A-klinikka Oy:llä oli 38 työntekijää. Ohessa A-klinikka Oy:n vuoden 2017 lopussa olleen tilanteen mukainen organisaatiokaavio.

A-klinikka Oy:n organisaatio vuoden 2017 lopussa