Back to top

Tiedon saatavuus

Kehitysohjelma lisää kohderyhmien eriävien tarpeiden huomioimista tiedon tuottamisessa ja levittämisessä. Ohjelmassa työstetään luotettavaa, selkeää, ajankohtaista ja tarpeisiin soveltuvaa tietoa.

Opintomatka Portugalin toteuttamaan politiikkaan
Etusivu / Tiedon saatavuus

Lisätietoa: Kirsi Utoslahti p. 045 657 9019 ja [email protected]

Mediaosumat: A-klinikkasäätiö 472 kpl ja asiantuntijat 308 kpl
Tutkimustiivistelmiä: 8
Tutkimusjulkaisuja: 18

Uusi #alkoholilaki sosiaali- ja terveyspoliittisena riskinä

A-klinikkasäätiö katsoi alkoholin saatavuuden säätelyä ja alkoholilakiin tehtäviä muutoksia etenkin kansanterveyden sekä lasten, nuorten ja perheiden kannalta. Lain vaikutusta kestävyysvajeen torjuntaan tarkasteltiin useissa kannanotoissa niin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaedellytysten, talouden, tuottavuuden kuin työllisyyden kautta.

Julkisen vallan tulee toimissaan edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia. Lakiesitystä ei tulisi antaa nykyisessä muodossaan eikä kasvattaa alkoholin kokonaiskulutusta ja haittoja. Alkoholi on vakavin yksittäinen terveyden ja hyvinvoinnin uhkatekijä Suomessa. Haitat kohtelevat eri väestöryhmiä eri tavoin.

Kuorman lisääminen lastensuojelussa ja järjestyksen valvonnassa nähtiin hankalaksi. Alkoholin haitallisesta käytöstä aiheutuu Suomessa jo nyt noin prosenttiyksikön BKT-alenema. Myös globaalisti ja eurooppalaisittain kuljemme vastavirtaan. OECD suosittelee rajoittavaa alkoholipolitiikkaa, WHO niin ikään väestöön ja riskikäyttäjiin suuntautuvia toimia. YK on nähnyt erityisen tärkeäksi vähentää nuorten alkoholin käyttöä Suomessa. EU:n yhteinen strateginen linjaus on esittänyt jäsenmaille tehostetumpaa haittojen vähentämistä. Kulutuksen ja haittojen kasvattaminen ei ole järkevää. Lain vaikutuksia tulisikin arvioida huolellisemmin kuin nyt tehtiin. Ongelmallista on myös kulutuksen painottuminen kotioloihin. Haitoista kärsivät eniten huono-osaiset väestöryhmät. Säätelyn muutosten vaikutukset suomalaisten terveyseroihin huolestuttavat.

Alkoholipoliittista keskustelua seurattiin läpi vuoden

26.1.2017: Euroopan alkoholipolitiikat yksissä kansissa

27.4.2017: Lainsäädännön arviointineuvosto kritisoi alkoholilakiluonnosta

4.5.2017: Kansa kahta mieltä alkoholilain uudistuksesta

22.6.2017: Esitys alkoholilaista säilyi ennallaan

28.9.2017: Alkoholin matkustajatuonti väheni

16.11.2017: Tutkijoilla huoli alkoholilain vaikutuksista nuoriin

Opintomatka Portugalin toteuttamaan politiikkaan

Lissaboniin järjestetty kolmipäiväinen seminaari edisti tiedonvaihtoa huumehaittojen vähentämisessä. Portugalin huumepolitiikan erityispiirteistä tutustuttiin mm. käyttöön puuttumisen kokemuksiin moniammatillisessa puhuttelulautakunnassa. Tapahtumassa kuultiin niin lainvalvonnan, korvaushoidon kuin käyttäjäyhdistyksenkin näkemyksiä. Eurooppalaisittain tarkasteltiin c-hepatiitin ehkäisyä ja hoitoa, sekä anonyymin ainetestauksen mahdollisuuksia. Seminaariin osallistui yhdeksän asiantuntijaa Portugalista ja 27 suomalaista, joista kolme edusti tiedotusvälineitä. Tapahtuman uutisaiheista raportoitiin Suomessa:

MTV Uutisten toimittaja Ville Eklundille A-klinikkasäätiön päihdetiedotuspalkinto – kiitosta aihevalintojen tarkkanäköisyydestä

Viranomaiset huolissaan heroiinia moninkertaisesti voimakkaammista aineista – sivullinen hengenvaaraan jopa kosketuksesta

Huumekauppa yhä tärkein järjestäytyneen rikollisuuden tulonlähde

Portugali lopetti huumeiden käyttäjien rankaisemisen 2001 – paikallisen KRP:n edustajan mukaan yksikään poliisi ei palaisi entiseen

Haaste: Portugalissa huumeidenkäyttäjien hoito ensisijaista

Kampanjointia ikääntyneiden hyvinvoinnista - #Vanheneviisaasti 14.5.–2.10.2017

#Vanheneviisaasti oli Kalliolan setlementin, Suomen Mielenterveysseuran, A-klinikkasäätiön ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan yhteiskampanja. Sillä haluttiin nostaa tietoisuuteen ja julkisuuteen ikääntyvien (55+) alkoholinkäyttöä ja laajemmin mielialan vaikutusta hyvinvointiin. Kampanjan pääviestejä olivat ”Juomisesta ja pahasta olosta saa puhua vanhempikin ihminen” ja ”Koskaan ei ole myöhäistä saada onnellinen vanhuus”. Kampanjan tuotoksia olivat video, jossa omaa suhdettaan alkoholinkäyttöön miettivän isoäidin roolissa oli näyttelijä Kaija Pakarinen, mediatiedotteet sekä kaksi yleisöluentoa. Videota katsottiin Youtubessa kampanja-aikana kaikkiaan 815 kertaa. Tiedotteet tuottivat 18 mediaosumaa. Yleisöluennot keräsivät salit täyteen eli yhteensä 95 osallistujaa. Kampanjassa julkaistuista nettisivuista ylivoimaisesti suosituin oli Muistilista eläköityvälle, joka keräsi 649 yksilöityä katselua. 

Katso lisää: #Vanheneviisaasti-video Youtubessa

Kuva: Minna Ilva. Helsingin yhteislyseossa Fragile - särkyvää -teatteriesityksen kouluversion näki syksyllä runsaat sata 8-luokkalaista. Lasinen lapsuus oli mukana kertomassa esityksen jälkeen, mistä saa apua ja tukea, jos kodin ongelmat aiheuttavat huolta.

Läheisten päihdeongelmista saa puhua

Lasinen lapsuus jatkoi monivuotista yhteistyötään Alkon Lasten seurassa -ohjelman asiantuntijakumppanina. Lasinen lapsuus kiersi ohjelmassa rahoitetun näytelmäproduktion kanssa esityspaikkakunnilla, järjesti näytösten alla tiedotustilaisuuksia ja kokosi yhteen paikallisia tahoja, joista nuoret voivat saada apua. Lisäksi Lasinen lapsuus viestii Fragile – särkyvää -näytelmäteoksen ohessa nuorille, että vanhempien päihdeongelmista saa puhua, yksin ei tarvitse jäädä ja luotettavan aikuisen apua ja tukea on saatavilla. Esityksen kouluversiota on esitetty mm. Helsingin yhteislyseon kaikille 8-9-luokkalaisille ja teatterinäytelmä on vieraillut Kuopion kaupunginteatterissa. Lyhyempää versiota näytettiin loppuvuodesta avoimessa yleisötilaisuudessa eduskunnan pikkuparlamentin Kansalaisinfossa sekä Alkon järjestämässä vastuullisuusseminaarissa Musiikkitalolla. Vuonna 2017 kerättiin palautetta 300 esityksen nähneeltä nuorelta. Esitys oli auttanut nuoria ymmärtämään, että kodin ongelmista ei tarvitse vaieta, ja että aikuisten liiallisesta alkoholinkäytöstä tulisi yhteiskunnassamme puhua avoimesti enemmän. 

Lue lisää: Lasinen lapsuus ja Tueksesi

Koottua kokemustietoa aikuisten ohjatuista nettivertaisryhmistä (ks. palvelujen saatavuus) esitettiin Valtakunnallisilla Lastensuojelupäivillä sekä Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden -kärkiohjelman Uudenmaan muutoshankkeelle. Lasinen lapsuus julkaisi yhteistyössä Taloustutkimus Oy:n kanssa vuonna 2016 toteutetun väestökyselyn tuloksia monikäyttöisen esitteen muodossa. Päätuloksena on, että 23 prosenttia suomalaisaikuisista on kokenut haittoja lapsuudenkodissaan aikuisten alkoholinkäytöstä. Lasisella lapsuudella voi olla pitkät jäljet, koska se vaikuttaa minäkäsitykseen ja toimintakykyyn. Aikuisten alkoholinkäyttö aiheuttaa valitettavan usein häpeää (75 % haittoja kokeneista), epäluottamusta tulevaisuutta kohtaan (62 %) ja huonoa itsetuntoa (61 % vastaajista). 

Lataa Lasinen lapsuus -esite (pdf)

Nuortenlinkin School’s out -lyhytelokuvasta YouTube-hitti

Vuoden 2017 kesällä alkanut yhteistyö Nuortenlinkin ja 22-vuotiaan ohjaaja käsikirjoittaja Katja Reposen välillä huipentui 19. joulukuuta School’s out -lyhytelokuvan ensi-iltaan Lappeenrannan Finnkinossa. School’s out on lyhytelokuva nuorilta nuorille ja se julkaistiin sekä YouTubessa että Nuortenlinkki-verkkopalvelussa. 30 minuuttia kestävä elokuva kertoo koulujen päättäjäisistä ja paineenalaisesta päihteidenkäytöstä nuoria kiinnostavalla tavalla. Yhteistyön tavoitteena oli tuoda nuorten näkökulmaa päihteistä käytävään keskusteluun ja antaa ääni nuorten omille ajatuksille. Elokuva soveltuu keskustelun herättäjäksi myös kouluille. Joulukuun loppuun mennessä elokuva oli kerännyt YouTubessa yli 350 000 katsojaa. Ensi-iltanäytökseen osallistui 170 katsojaa, joista lähialueen lukioiden ja ammattikoulun oppilaita oli yhteensä 100.

Katso lisää: Lyhytelokuva