Back to top

Valtakunnalliset hoitopalvelut

Valtakunnallisissa hoitopalveluissa yksiköiden käyttöasteet ja tilauskanta olivat hyvällä tasolla. Toimintaa jouduttiin kuitenkin osaltaan sopeuttamaan tilauskannan muutoksiin sekä korjaamaan kulurakennetta. A-klinikkasäätiö valmistautui yhtiöittämään palvelutuotantonsa vuoden 2018 alusta, mihin valmistauduttiin myös kaikissa Valtakunnallisten hoitopalveluiden yksiköissä.

Etusivu / Valtakunnalliset hoitopalvelut

 

Toiminta-ajatus: A-klinikkasäätiön Valtakunnalliset hoitopalvelut tuottaa valtakunnallisia päihdehoidon laitospalveluita Päihdesairaalassa sekä valtakunnallisia vaativia lastensuojelun sijaishuollon palveluita Stoppareissa. Lisäksi tuotetaan alueellisia A-klinikkapalveluita Mikkelissä. Kuntayhteistyötä toteutetaan pääsääntöisesti ostopalvelu- ja puitesopimusten avulla.

Aluejohtaja: Antti Weckroth

Ylilääkäri: Margareeta Häkkinen

Henkilöstön määrä: 119

Kokonaismenot 2017: (tilinpäätös)

Palvelukokonaisuus: Valtakunnalliset päihdehoidon laitospalvelut Päihdesairaalassa, valtakunnalliset vaativat lastensuojelupalvelut Stoppareissa sekä lisäksi alueelliset A-klinikkapalvelut Mikkelissä

Palvelualueen toimintaympäristö

Valtakunnallisiin hoitopalveluihin sisältyivät päihdehoidon laitospalveluita valtakunnallisesti tuottava Päihdesairaala, lastensuojelupalveluita valtakunnallisesti tuottavat Stopparit (kaksi yksikköä Haminassa ja yksi Lahdessa) sekä alueellisia A-klinikkapalveluita tuottava Mikkelin A-klinikka. Päihdesairaalan yhteydessä toimi elokuuhun 2017 asti ilman huoltajaa maahan tulleiden alaikäisten 16–17-vuotiaiden turvapaikanhakijoiden 30-paikkainen tukiasumisyksikkö.

Säätiön strategiset prosessit palvelualueella

Vuoden 2017 aikana valmisteltiin palvelutuotannon yhtiöittämistä, joka toteutui vuodenvaihteessa 2017–2018, jolloin koko A-klinikkasäätiön palvelutuotanto siirtyi säätiön kokonaan omistaman A-klinikka Oy:n vastuulle. Yhtiöittämiseen liittyen siirryttiin uuteen organisaatiomalliin jo vuoden 2017 joulukuun alusta, jolloin vanhat palvelualueet lakkautettiin ja palvelutuotanto jaettiin uuden organisaation mukaisesti avo- ja laitoshoidon kokonaisuuksiin kahden johtajan alaisuuteen.

Palvelut ja yhteistyö

Päihdesairaala osallistui toimintavuonna kaikkiin Suomen päihdehuollon laitospalveluiden kilpailutuksiin. Kuntakumppanuuksien syventämiseksi jatkettiin tiivistä yhteydenpitoa asiakaskuntiin sekä hoitojaksokohtaisesti että käymällä neuvotteluja palveluita ostavien sopimuskuntien kanssa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Essote aloitti keväällä 2017 neuvottelut Mikkelin A-klinikan toiminnan siirtämisestä kokonaisuudessaan Essoten omaksi toiminnaksi. Neuvotteluissa Essote hyväksyi A-klinikkasäätiön aloitteen henkilökunnan siirtämisestä Essotelle liikkeen luovutuksella. Lopputuloksena Mikkelin A-klinikan toiminta päättyi 31.12.2017 ja toiminta siirtyi Essotelle 1.1.2018 alkaen.

Stoppareiden käyttöaste oli toimintavuotena aiempien vuosien tapaan erittäin korkea. Stopparit ovat osallistuneet kaikkiin alan kilpailutuksiin menestyksekkäästi solmien puitesopimuksia useiden kuntien kanssa. Yhteistyötä alan muihin toimijoihin ja vaikutusväylillä syvennettiin ja ylläpidettiin osallistumalla alan tapahtumiin ja verkostoitumisiin.

Stopparit ovat osallistuneet kaikkiin alan kilpailutuksiin menestyksekkäästi solmien puitesopimuksia useiden kuntien kanssa.

Päihdesairaalassa jatkettiin kolmivuotista ESR-rahoitteista OK-hanketta, joka vahvistaa korvaushoidossa olevien sosiaalista osallisuutta. Vuoden 2018 alussa tapahtuneen palvelutuotannon yhtiöittämisen myötä hanke jäi A-klinikkasäätiön vastuulle. Mikkelin A-klinikan alueellinen ESR-hanke Marginaalissakin mahdollisuus vietiin loppuun A-klinikkasäätiön hankkeena yhteistyössä Essoten kanssa, jolle Mikkelin A-klinikan toiminta siirtyi vuoden 2018 alusta.

Päihdesairaalan yhteydessä Maahanmuuttoviraston toimeksiannosta toiminut ilman huoltajaa maahan tulleiden alaikäisten 16–17-vuotiaiden turvapaikanhakijoiden 30-paikkainen Haarajoen tukiasumisyksikkö lakkautettiin tilaajan pyynnöstä elokuun 2017 lopussa.

Asiakastilanne

Päihdesairaalan asiakaspaikkoja kasvatettiin lisääntyneen kysynnän johdosta. Toimintavuoden lopussa niitä oli 74. Stoppareiden taloudellinen tulos oli toimintavuotena hyvä erittäin korkeana jatkuneen käyttöasteen ansiosta. Mikkelin A-klinikan osalta asiakaskäyntien määrä oli aiempien vuosien mukainen.

Henkilöstö

Päihdesairaalan keittiö- ja siivoustoiminta ulkoistettiin syyskuun 2017 alusta Palmialle. Keittiö- ja siivoustoiminnan henkilöstö siirtyi liikkeen luovutuksella Palmialle. Mikkelin A-klinikan henkilöstö siirtyi liikkeen luovutuksella Essotelle toimintavuoden lopussa. Haarajoen alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikön henkilöstö irtisanottiin A-klinikka Oy:n yt-prosessin myötä, kun maahanmuuttovirasto lopetti palveluiden oston. Vuoden lopussa koko muu henkilöstö siirtyi samoin liikkeen luovutuksella A-klinikka Oy:lle.

A-klinikkasäätiö toteutti osana yhtiömuotoon siirtymistä organisaatiouudistuksen. Kaikki johtajat, päälliköt ja esimiehet sanottiin irti ja kevennetty organisaatiorakenne astui asteittain voimaan vuodenvaihteessa 2017–2018. Henkilökunnan työsopimuksia yhtenäistettiin myös Valtakunnallisissa hoitopalveluissa.

Talous

Taloudellinen tulos koko palvelualueen osalta oli plusmerkkinen.

Asiantuntijapalvelut

Palvelualueella ei tuotettu asiantuntijapalveluita.

Yhteenveto ja tulevaisuus

Valtakunnallisissa hoitopalveluissa yksiköiden käyttöasteet ja tilauskanta olivat hyvällä tasolla. Toimintaa jouduttiin kuitenkin osaltaan sopeuttamaan tilauskannan muutoksiin sekä korjaamaan kulurakennetta. A-klinikkasäätiö valmistautui yhtiöittämään palvelutuotantonsa vuoden 2018 alusta, mihin valmistauduttiin myös kaikissa Valtakunnallisten hoitopalveluiden yksiköissä.

Valtakunnalliset hoitopalvelut

  Päihdesairaala Stopparit Mikkeli
Asiakkaita 873 104 595
Vuorokausia 23045 6748  
Tapahtumia/käyntejä     10394